VOLLEDIGE GASTENCOMMUNICATIE | 360° SERVICE & PLATFORM | PROACTIEF ONLINE UW REPUTATIE OPBOUWEN

UW GASTEN VERDIENEN HET BESTE
GuestDelight staat rechtstreeks in verbinding met uw gasten. Communiceer met hen op uw manier. Maak alle informatie mobiel beschikbaar. Zorg voor een beleving die bijblijft en bouw duurzame banden op.

PRIVACY POLICY

Privacyverklaring

Bij GuestDelight respecteren wij uw privacy. Het is voor ons van groot belang om uw persoonsgegevens te beschermen en zullen alle benodigde maatregelen met betrekking tot de veiligheid van uw persoonsgegevens nemen. Wij behandelen deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid om zo een veilige verwerking er van te garanderen. Bij het verzamelen van uw gegevens leven wij de wettelijke verplichtingen rondom het verwerken van persoonsgegevens en privacy na. Door onze website te bezoeken of ons informatie te verstrekken gaat u akkoord met ons privacybeleid zoals uiteengezet in deze verklaring.

Wij handelen conform de “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. Deze privacywet biedt een algemeen minimaal beschermingsniveau en omvat zowel de rechten en de plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden, als de rechten en plichten van de verwerker zelf. Tevens handelen wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze stelt hogere eisen aan organisaties en bedrijven die gegevens gebruiken.

Deze verklaring beschrijft naast de verschillende soorten informatie die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt, ook de doeleinden voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken er van. Lees deze privacyverklaring alstublieft zorgvuldig door. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring indien nodig van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente verklaring zal hier gepubliceerd worden. U kunt dit controleren door regelmatig onze website te bezoeken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Alle informatie vermeld op deze website werd met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Echter, kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van onze website wat betreft de juistheid, actualiteit en volledigheid.

Welke informatie verzamelen wij?

U verstrekt ons informatie door bijvoorbeeld gebruik te maken van onze website, middels e-mail, een contract, telefonisch contact of via andere communicatiekanalen.

Wij verzamelen verschillende soorten informatie als u gebruik maakt van onze website. Dit kan bijvoorbeeld de duur van uw bezoek zijn, welke producten u heeft bekeken, informatie over uw interactie (scrollen, kliks, enz..), de volledige URL (Uniform Resource Locators) en andere handelingen. Ook technische informatie wordt verzameld. Hierbij kan u denken aan het browsertype, het IP-adres, besturingssystemen en aanmeldingsgegevens. Deze informatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

Welke gegevens wij verzamelen hangt af van de producten of diensten die u gebruikt en uw privacy instellingen. Tevens krijgen wij gegevens over u via derden. Wij verzamelen gegevens door middel van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën.

 • Cookies: kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst via een website. Cookies zijn noodzakelijk om onze diensten te laten functioneren. Door cookies te gebruiken kunnen wij onder andere uw instellingen en voorkeuren opslaan, u op uw interesse aangepaste aanbiedingen of reclame toesturen en fraude bestrijden. Er zijn veiligheidsmaatregelen ingesteld om fraude te voorkomen. De toegang tot de cookiegegevens is slechts beperkt tot onze geautoriseerde serviceproviders en onszelf. Een cookie zorgt er voor dat men verschillende gebruikers van elkaar kan onderscheiden. Cookies zijn er in vele soorten en maten. Permanente cookies kunnen bijvoorbeeld jaren op uw computer blijven (mits u ze niet verwijderd) en bevatten informatie zoals bijvoorbeeld inloggegevens. Als u een permanente cookie verwijderd, moet u zich dus telkens opnieuw inloggen. Sessiecookies worden slechts tijdelijk gebruikt en worden direct verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit.

  Cookies kunt u, mits uw apparaat dat toe laat, uitschakelen, blokkeren of verwijderen. Dit kunt u beheren in uw browser of in de instellingen van uw apparaat. Opties kunnen per browser verschillen en de instellingen moeten afzonderlijk van elkaar worden ingesteld. Voor meer informatie kunt u de instellingen van uw browser of apparaat controleren. Indien u cookies niet accepteert is het mogelijk dat u bepaalde toepassingen of functies niet meer kunt gebruiken. Cookies van derden zijn gebonden aan het privacybeleid van de derde partij.


 • Webbakens: pagina’s van onze website of door ons verstuurde e-mails kunnen webbakens bevatten. Dit zijn kleine grafische afbeeldingen, die over het algemeen niet zichtbaar zijn voor de gebruiker, maar transparant of dezelfde kleur hebben als hun achtergrond. Zij worden meestal gebruikt in combinatie met cookies, zodat men het gedrag van gebruikers kan identificeren en hierdoor kan analyseren wanneer een e-mail bekeken wordt of een webpagina bezocht wordt. Andere technologieën, zoals bijvoorbeeld pixel ‘tags’ bieden ons de mogelijkheid om het aantal bezoekers van de pagina(s) bij te houden, wie onze pagina(s) bezocht heeft, of andere relevante statistieken. Ook kan het door middel van ‘triggers’ een serie van acties in gang zetten, zoals bijvoorbeeld het versturen van een formulier of het laden van een nieuwe pagina.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen informatie over u voor verschillende doeleinden. De belangrijkste redenen leest u hieronder;

 • Om u te voorzien van de informatie die u bij ons opvraagt
 • Om u te voorzien van informatie over onze andere services en diensten
 • Om de presentatie van onze website en diensten te verbeteren
 • Om u te voorzien van eventuele hulpprogramma’s die de veiligheid optimaliseren
 • Om onze verplichtingen na te komen indien u een contract met ons heeft afgesloten
 • Om aan ieder doel te voldoen waar u het voor verstrekt
 • Om u op de hoogte houden van diensten waarvoor u zich reeds heeft aangemeld
 • Om u toe te staan aan verschillende interactieve functies deel te nemen
 • Om de prestaties van onze website, toepassingen en hulpprogramma’s te beoordelen
 • Om de prestaties van onze diensten te beoordelen
 • Om de veiligheid van onze website optimaal te houden
 • Voor interne doeleinden, zoals onderzoek en data-analyse
 • Om u te voorzien van verschillende opties zoals bijvoorbeeld een ‘winkelwagen’ of opgeslagen zoekopdrachten


Het is mogelijk dat wij de verzamelde informatie gebruiken voor advertentie doeleinden. Hoewel wij uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet vrijgeven zonder uw toestemming, kan het zijn dat de adverteerder er van uit gaat dat u voldoet aan de doelcriteria als u op de aangeboden advertentie klikt of reageert.

Delen van informatie en persoonsgegevens

De mogelijkheid bestaat dat wij informatie over onze gebruikers aan derden beschikbaar stellen, deze informatie bevat echter geen gegevens die individuen kunnen identificeren. Dit doen wij bijvoorbeeld in de volgende gevallen;

 • Indien deze informatie nodig is verstrekken wij deze aan strategische partners van GuestDelight, voor het verwerken van contractuele verplichtingen
 • Om te voldoen aan het doel waar u het voor beschikbaar stelt, zoals een aanbevelings- of kortingsmail naar een vriend. In deze mail wordt naast de gebruikelijke informatie ook uw e-mailadres vermeld
 • Wij delen verzamelde informatie met dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen
 • Het is mogelijk dat wij een externe partij inschakelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens namens ons. Deze partij is dan echter gebonden aan ons privacybeleid met betrekking tot gegevens en informatie.
 • Indien een fusie, een overname of een vorm van verkoop gepland is, dan wordt de activa overgedragen aan deze derden of de koper. Persoonlijke gegevens van onze klanten behoren tot de activa.
 • Indien andere dienstverleners gebonden zijn aan ons privacybeleid met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien wij wettelijk verplicht zijn of als gegevens door de overheid of een andere officiële overheidsinstantie opgevraagd worden, of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel
 • Wij wisselen gegevens uit met andere bedrijven om fraude te voorkomen. Dit om onze rechten, eigendommen en veiligheid -van ons, onze werknemers en onze klanten of anderen- te beschermen.


Sommige inhoud of applicaties op onze website kunnen van derde partijen zijn. Deze derde partijen kunnen cookies en/of webbakens gebruiken voor het verzamelen van informatie als u onze website gebruikt. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van advertenties gebaseerd op uw interesses.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van derde partijen. Ook niet als u via een link op onze website op een externe website bent beland of omgekeerd. Iedere website heeft een eigen privacyverklaring. Wij adviseren u deze te raadplegen als u een andere website bezoekt.

Indien wij persoonsgegevens overdragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal dit in overeenstemming gebeuren met de vereisten uit de wet, zoals het maken van afspraken over het niveau van gegevensbescherming in dat land. Tevens zullen uw gegevens onderhevig blijven aan de waarborgen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Wanneer u toegang wilt krijgen tot uw persoonsgegevens dan kunt u dat opvragen door ons een e-mail te sturen. Uiteraard heeft u het recht op inzage in de persoonlijke informatie die wij over u hebben opgeslagen. Nieuwsbrieven kunt u eenvoudig stop zetten door op een aanwezige ‘uitschrijf-link’ onderaan een e-mail te klikken. Als uw persoonsgegevens niet meer kloppen doordat ze bijvoorbeeld verouderd zijn dan kunt u ons vragen dit te corrigeren.

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken of aan derden beschikbaar stellen dan respecteren wij dat en zullen wij dit niet doen. Wij kunnen dit echter niet doen zonder uw account te verwijderen. Indien u of een andere persoon namens u informatie opvraagt, kan het zijn dat wij om een identiteitsbewijs vragen. Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Zo lang als nodig is voor de desbetreffende diensten. Indien u een contract bij ons heeft dan bewaren wij in ieder geval uw gegevens zolang als in het contract is vastgelegd of zolang als de duur van het contract. Al uw persoonsgegevens zijn opgeslagen op onze systemen en voorzien van veiligheidsmaatregelen. In sommige gevallen is het wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren.

Wij kunnen met deze persoonsgegevens personen identificeren en contacteren. Door ons te verwerken persoonsgegevens omvatten (maar zijn niet beperkt tot) bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, enz..

Contact

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen door middel van de ‘kontakt’ link boven aan onze website.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.
Bel Ons Waarom GuestDelight
HOTELMARKETING
De wereld van hotelmarketing verandert razendsnel. Als hotelier komt het er dus op aan om bij te blijven. Wilt u alvast meer weten over de nieuwste trends? GuestDelight helpt u op weg met deze inzichten. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt.